Infolinky KHS Středočeského kraje ke koronaviru:

771 137 070 (7:00 až 19:00, sedm dní v týdnu)

736 521 357 (7:00 až 9:00, pouze pracovní dny)

Krajská hygienická stanice Kolín 321 751 011
Státní zdravotní ústav Praha 724 810 106, 725 191 367
Celostátní infolinka ke koronaviru 1212