Od včerejšího večera řešilo Krajské operační středisko HZS více než 70 planých událostí v souvislosti s kouřem pocházejícím z požáru v Hřensku.
 
Aktuálně je kouř zaznamenatelný na severní polovině kraje. Ale teď už je cítit i na Říčansku a postupuje dál. 
Chemická laboratoř Kamenice provedla měření kvality ovzduší v okolí D11, Lysé nad Labem. Naměřeno podlimitní množství čpavku, oxidu siřičitého, oxidů dusíku. 
Subjektivně není dýchání příjemné, štiplavý zápach, zakouřeno.
 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR ve spolupráci s ČHMÚ zpracovává prognózu dalšího šíření oblaku kouře napříč republikou.
 
Občané by se měli chovat jako při smogu:
–              Omezení pohybu venku
–              Omezení větrání
 
Doporučení pro občany, aby v tomto specifickém případě (pokud nevidíte další příznaky hoření např. plameny) zvážili, zda volat na tísňové linky.

Související obrázky: