Poplatek za komunální odpad

 Schválená sazba místního poplatku  činí  – 800 Kč / osoba / rok-rekreační objekt 800Kč/rok

Poplatek lze zaplatit:

a) na obecním úřadě 

b) bankovním převodem na č. ú. 6257456369/0800 pod přiděleným var. symbolem(číslo domu,chaty).

Nastavení poplatků se řídí

OZV 2/2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 06. příslušného kalendářního roku.

SFŽP ČR – DOTACE NA VÝMĚNU STARÝCH NEEKOLOGICKÝCH KOTLŮ

Související obrázky: