p.Zdeněk Helich

Sponzorská částka: 10000 Kč

Finanční dar na pořízení zvonu do zvoničky

p.Zdeněk Helich

Sponzorská částka: 10000 Kč

Finanční dar na zajištění sociálních služeb

MUDr.Kudrnová

Sponzorská částka: 14000 Kč

Finanční dar na zajištění sociálních služeb

p.Zdeněk Helich

Sponzorská částka: 15000 Kč

Dar na výrobu a umístnění zdobných prvků střechy obecního úřadu

p.Hana Delongová

Sponzorská částka: 5000 Kč

Dar na uzavření smlouvy pro poskytování sociálních služeb

p.Karel Nedorost

Sponzorská částka: 30000 Kč

Čištění obecních komunikací + dodání posypové soli

Ing.Ivo Krátký

Sponzorská částka: 45000 Kč

Dar na vybudování dětského hřiště na návsi

MUDr.Petra Kudrnová

Sponzorská částka: 35000 Kč

Vybudování plochy streebalového hřiště