Datum vyvěšení Název dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Dokument
13.7.2020 Zápis ze zasedání ZO ze dne 2.7.2020 Vendula Strnadová 14.8.2020 Stáhnout
25.6.2020 Svolání zasedání Zastupitelstva Vendula Strnadová 02.7.2020 Stáhnout
19.6.2020 Zápis ze zasedání Zastupitelstva ze dne 11.6.2020 Vendula Strnadová 31.7.2020 Stáhnout
15.6.2020 Záměr změnění nájemní smlouvy Vendula Strnadová 16.7.2020 Stáhnout
15.6.2020 Závěrečný účet obce Oseček za rok 2019 Vendula Strnadová 16.7.2020 Stáhnout
Stáhnout
03.6.2020 Svolání zasedání Zastupitelstva Vendula Strnadová 12.6.2020 Stáhnout
25.5.2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oseček za rok 2019 Vendula Strnadová 01.7.2020 Stáhnout
25.5.2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Vendula Strnadová 01.7.2020 Stáhnout
25.5.2020 Veřejná vyhláška k závěrečnému jednání při KoPÚ Pňov a KoPÚ Předhradí Vendula Strnadová 01.7.2020 Stáhnout
25.5.2020 Závěrečné jednání při KoPÚ Pňov a KoPÚ Předhradí Vendula Strnadová 01.7.2020 Stáhnout
18.5.2020 Zápis ze zasedání Zastupitelstva ze dne 7.5.2020 Vendula Strnadová 18.10.2020 Stáhnout
11.5.2020 Záměr pachtu pozemků v k.ú. Oseček k zemědělským účelům Vendula Strnadová 12.6.2020 Stáhnout
11.5.2020 Oznámení zrušení záměru obce Oseček prodat nemovitý majetek Vendula Strnadová 16.6.2020 Stáhnout
11.5.2020 Záměr prodeje pozemku Vendula Strnadová 16.6.2020 Stáhnout
11.5.2020 Záměr prodeje pozemku Vendula Strnadová 16.6.2020 Stáhnout
29.4.2020 Vodovody a kanalizace Nymburk a. s. – výpočet cen pro vodné a stočné Vendula Strnadová 29.7.2020 Stáhnout
Stáhnout
24.4.2020 Sbírka zákonů č. 70/2020 obsahující Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření Vendula Strnadová 25.6.2020 Stáhnout
22.4.2020 Informace pro občany obce Oseček – úřední hodiny Vendula Strnadová 25.5.2020 Stáhnout
21.4.2020 Mimořádné opatření – chytrá karanténa Vendula Strnadová 22.6.2020 Stáhnout
16.4.2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví Vendula Strnadová 18.5.2020 Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
07.4.2020 Ministerstvo zdravotnictví – zrušení opatření + přehled Vendula Strnadová 08.5.2020 Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
06.4.2020 Ministerstvo zemědělství – odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů Vendula Strnadová 31.12.2022 Stáhnout
02.4.2020 Opatření obecné povahy – prodloužení platnosti dočasné ochrany hranic Vendula Strnadová 04.5.2020 Stáhnout
01.4.2020 Stanovisko Ministerstva vnitra k možnostem obcí dočasně snížit nájemné Vendula Strnadová 04.5.2020 Stáhnout
01.4.2020 Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie Vendula Strnadová 01.6.2020 Stáhnout
31.3.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Vendula Strnadová 03.5.2020 Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
29.3.2020 Uzavření dětských hřišť a sportovišť v Osečku Vendula Strnadová 30.6.2020 Stáhnout
27.3.2020 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu Vendula Strnadová 28.4.2020 Stáhnout
27.3.2020 Informace – odpady a třídění Vendula Strnadová 28.4.2020 Stáhnout
Stáhnout
26.3.2020 Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu Vendula Strnadová 27.4.2020 Stáhnout
23.3.2020 Usnesení vlády Vendula Strnadová 24.4.2020 Stáhnout
19.3.2020 !Informace pro občany obce Oseček! Vendula Strnadová 20.4.2020 Stáhnout
18.3.2020 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu Vendula Strnadová 19.4.2020 Stáhnout
16.3.2020 Informace pro obce k předávání informací v souvislosti s šířením koronaviru Vendula Strnadová 17.4.2020 Stáhnout
14.3.2020 Informace ze zasedání Krizového štábu Středočeského kraje Vendula Strnadová 15.4.2020 Stáhnout
13.3.2020 Usnesení vlády ČR č. 75. – 81. k přijetí krizových opatření ze dne 13.3. 2020 Vendula Strnadová 14.4.2020 Stáhnout
12.3.2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY O VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU PRO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vendula Strnadová 13.5.2020 Stáhnout
03.3.2020 Krajský úřad Středočeského kraje – Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení Vendula Strnadová 13.4.2020 Stáhnout
26.2.2020 Záměr pronájmu obecních převozních lodí Vendula Strnadová 13.4.2020 Stáhnout
03.2.2020 Zvěřejnění záměru prodeje pozemku Vendula Strnadová 13.4.2020 Stáhnout
30.12.2019 Záměr pachtu pozemků v k.ú. Oseček k zemědělským účelům Vendula Strnadová 23.3.2020 Stáhnout
04.12.2019 Cena vodného a stočného pro rok 2020 Vendula Strnadová Stáhnout
27.10.2019 Podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob v Obci Vendula Strnadová 27.11.2019 Stáhnout
27.10.2019 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – vyjádření k veřejnému přístupu k Labi Vendula Strnadová 27.11.2019 Stáhnout
30.8.2019 Ministerstvo zemědělství – Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy obec Oseček 31.12.2022 Stáhnout