Datum vyvěšení Název dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Dokument
31.3.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Vendula Strnadová Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
29.3.2020 Uzavření dětských hřišť a sportovišť v Osečku Vendula Strnadová Stáhnout
27.3.2020 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu Vendula Strnadová Stáhnout
27.3.2020 Informace – odpady a třídění Vendula Strnadová Stáhnout
Stáhnout
26.3.2020 Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu Vendula Strnadová Stáhnout
23.3.2020 Usnesení vlády Vendula Strnadová Stáhnout
18.3.2020 Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu Vendula Strnadová Stáhnout
16.3.2020 Informace pro obce k předávání informací v souvislosti s šířením koronaviru Vendula Strnadová Stáhnout
15.3.2020 Svazek obcí Jižní Polabí Vendula Strnadová 21.4.2020 Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
14.3.2020 Informace ze zasedání Krizového štábu Středočeského kraje Vendula Strnadová Stáhnout
13.3.2020 Usnesení vlády ČR č. 75. – 81. k přijetí krizových opatření ze dne 13.3. 2020 Vendula Strnadová Stáhnout
12.3.2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY O VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU PRO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vendula Strnadová Stáhnout
03.3.2020 Krajský úřad Středočeského kraje – Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení Vendula Strnadová Stáhnout
28.2.2020 Zápis ze zasedání Zastupitelstva ze dne 18.2.2020 Vendula Strnadová Stáhnout
26.2.2020 Záměr pronájmu obecních převozních lodí Vendula Strnadová Stáhnout
19.2.2020 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pňov a v k.ú. Předhradí Vendula Strnadová Stáhnout
17.2.2020 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav – KoPÚ Pňov a KoPÚ Předhradí Vendula Strnadová Stáhnout
03.2.2020 Zvěřejnění záměru prodeje pozemku Vendula Strnadová Stáhnout
30.12.2019 Záměr pachtu pozemků v k.ú. Oseček k zemědělským účelům Vendula Strnadová Stáhnout
30.12.2019 Rozpočet 2020 Oseček Stáhnout
30.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Oseček Oseček Stáhnout
30.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Oseček č.2 Oseček Stáhnout
30.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Oseček č.3/2019 o místním poplatku ze psů Vendula Strnadová Stáhnout
18.12.2019 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU – stavba přeložky I/38 PODĚBRADY (D11) – KOLÍN Vendula Strnadová Stáhnout
18.12.2019 Rozpočtové opatření č. 4 Vendula Strnadová Stáhnout
04.12.2019 Cena vodného a stočného pro rok 2020 Vendula Strnadová Stáhnout
03.12.2019 NÁVRH ROZPOČTU SVAZEK OBCÍ JIŽNÍ POLABÍ Vendula Strnadová Stáhnout
29.11.2019 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Oseček za rok 2019 Vendula Strnadová Stáhnout
22.11.2019 Požární řád Vendula Strnadová Stáhnout
12.11.2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Vendula Strnadová Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
Stáhnout
12.11.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Vendula Strnadová Stáhnout
27.10.2019 Podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob v Obci Vendula Strnadová 27.11.2019 Stáhnout
27.10.2019 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – vyjádření k veřejnému přístupu k Labi Vendula Strnadová 27.11.2019 Stáhnout
30.8.2019 Ministerstvo zemědělství – Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy obec Oseček 31.12.2022 Stáhnout