Datum vyvěšení Název dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Dokument
18.9.2020 Rozpočtové opatření č. 2 Vendula Strnadová 19.10.2020 Stáhnout
16.9.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Vendula Strnadová 29.10.2020 Stáhnout
16.9.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje Vendula Strnadová 04.10.2020 Stáhnout
09.9.2020 Svolání zasedání Zastupitelstva obce Oseček Vendula Strnadová 18.9.2020 Stáhnout
29.7.2020 Ministerstvo zemědělství – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Vendula Strnadová 31.12.2020 Stáhnout
13.7.2020 Zápis ze zasedání ZO ze dne 2.7.2020 Vendula Strnadová 14.8.2020 Stáhnout
19.6.2020 Zápis ze zasedání Zastupitelstva ze dne 11.6.2020 Vendula Strnadová 31.7.2020 Stáhnout
15.6.2020 Záměr změnění nájemní smlouvy Vendula Strnadová 16.7.2020 Stáhnout
15.6.2020 Závěrečný účet obce Oseček za rok 2019 Vendula Strnadová 16.7.2020 Stáhnout
Stáhnout
25.5.2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oseček za rok 2019 Vendula Strnadová 01.7.2020 Stáhnout
25.5.2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Vendula Strnadová 01.7.2020 Stáhnout
18.5.2020 Zápis ze zasedání Zastupitelstva ze dne 7.5.2020 Vendula Strnadová 19.6.2020 Stáhnout
11.5.2020 Záměr pachtu pozemků v k.ú. Oseček k zemědělským účelům Vendula Strnadová 12.6.2020 Stáhnout
11.5.2020 Oznámení zrušení záměru obce Oseček prodat nemovitý majetek Vendula Strnadová 16.6.2020 Stáhnout
11.5.2020 Záměr prodeje pozemku Vendula Strnadová 16.6.2020 Stáhnout
11.5.2020 Záměr prodeje pozemku Vendula Strnadová 16.6.2020 Stáhnout
29.4.2020 Vodovody a kanalizace Nymburk a. s. – výpočet cen pro vodné a stočné Vendula Strnadová 29.7.2020 Stáhnout
Stáhnout
06.4.2020 Ministerstvo zemědělství – odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů Vendula Strnadová 31.12.2022 Stáhnout
03.3.2020 Krajský úřad Středočeského kraje – Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení Vendula Strnadová 13.4.2020 Stáhnout
26.2.2020 Záměr pronájmu obecních převozních lodí Vendula Strnadová 13.4.2020 Stáhnout
03.2.2020 Zvěřejnění záměru prodeje pozemku Vendula Strnadová 13.4.2020 Stáhnout
30.12.2019 Záměr pachtu pozemků v k.ú. Oseček k zemědělským účelům Vendula Strnadová 23.3.2020 Stáhnout
04.12.2019 Cena vodného a stočného pro rok 2020 Vendula Strnadová Stáhnout
27.10.2019 Podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob v Obci Vendula Strnadová 27.11.2019 Stáhnout
30.8.2019 Ministerstvo zemědělství – Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy obec Oseček 31.12.2022 Stáhnout