Žádost ze dne 24. 08. 2021 – Dr. Ivana Timová, Cvikov

Žádost k vyjádření:

Všechny přílohy jsou z důvodů GDPR nevloženy, ale jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě Oseček: Po a ST od 15.30 – 18.00 hodin

Přílohy:

– 09 DUP 02 VOZ – SZ 01 – Soustava státního zastupitelství je logická první zastávka VOZu.jpg

– 10 DUP 03 VOZ – BRA 02 – Jak došlo k tragédií BRADAVICE.jpg

– 11 DUP 04 SISTEM.png

– 12 DUP 05 VOZ – SZ 03 – Státní zastupitelství je organizací zla a teroru.jpg

– 13 DUP 06 – Rudá smrt.pdf

– 14 DUP 07 – Seznam trestních oznámení – cca 170 ks.pdf

– 15 DUP 08 – Podání Trestního Oznámení na zrudného psychopatického zločince M.S.-44 ks.pdf

– 16 VOZ-SIO 02 – Židé se zmocňují Ukrajiny.jpg

– 17 VOZ- SIO 02 01 – Jews take control of Ukraine – Zide se zmocňují Ukrajiny.pdf

– 18 VOZ- ADL 02 – Osobní výkřik – POMOOOC.jpg

– 19 VOZ – Seznam trestních oznámení.jpg

– 20 – M.S. terorista VOZu maskující se stejně jako R.B. jako státní zástupce.jpg

příjemce: Dr. Ivana Timová, Cvikov

Související obrázky: